حال خوب ( توصیه ۳ و ۴ )

📚 حال خوب 📚

 (توصیه شماره ۳) 

🚗از فرصتی که هنگام رانندگی داریم، حداکثر استفاده را بکنیم. در هنگام رانندگی، می توانیم کارهای زیر را انجام دهیم:

💿به کتاب هایی گوش کنیم که روی نوار یا سی دی ضبط شده اند. آن ها می توانند کتاب های رمان، آموزش زبان یا مطالبی باشند که در ما ایجاد انگیزه می کنند.

📻شنونده ای باشیم که مطالب را با دقت انتخاب می کند. از گوش دادن به برنامه های رادیویی که وقت را تلف می کنند و باعث آزار روحی می شوند، بپرهیزیم.

🔇مدتی را در سکوت بگذرانیم. به آنچه در طی روز انجام داده ایم فکر کنیم.

🚕تا حد ممکن، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم. هنگام استفاده از این نوع وسایل، وقت خود را صرف یادگیری مطالب مفید کنیم.

 (توصیه شماره ۴) 

⚽️روزانه نیم ساعت ورزش کنیم. ورزش روزانه خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی و احتمال مبتلا شدن به بیماری قند را کاهش می دهد، از بروز فشار خون جلوگیری می کند و وزن را کاهش می دهد.

🌟ورزش را بخشی از فعالیت های روزمره خود کنیم. قدم بزنیم، دوچرخه سواری کنیم، کارهای خانه را انجام دهیم، چمن حیاط را بزنیم و … .

🌟نیم ساعت ورزش روزانه را طوری انجام دهیم، که ما را به نفس نفس بیندازد. همچنین می توان آن را به ۳ قسمت ده دقیقه ای در طول روز تقسیم کرد.

🌟ورزش کردن موجب ترشح “هورمون احساس خوب” با نام “ایندورفین” می شود. این ماده از مغز ترشح می شود و سبب بهبودی صبر و حوصله، کاهش درد و استرس می شود. با ایندورفین، انسان احساس می کند که حالش خوب است و راحت و عمیق می خوابد.

مطالعه بیشتر