×
توضیحات بیشتر و خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۰۰ تومان

شرح شغل نگهبان

شرح شغل نگهبان این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه شغل» […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۹,۶۰۰ تومان

شرح شغل مدیر کنترل کیفیت

شرح شغل مدیر کنترل کیفیت این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۹,۶۰۰ تومان

شرح شغل مدیر تولید

شرح شغل مدیر تولید این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۳۷,۰۰۰ تومان ۳۱,۰۰۰ تومان

شرح شغل طراح گرافیک

شرح شغل طراح گرافیک این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

شرح شغل منشی

شرح شغل منشی این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه شغل» […]

توضیحات بیشتر و خرید
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

شرح شغل انباردار

شرح شغل انباردار این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه شغل» […]

دانلود
فصل سوم – اهمال کاری
رایگان

فصل سوم – اهمال کاری

دانلود
فصل دوم – اهمال کاری
رایگان

فصل دوم – اهمال کاری

دانلود
فصل اول – اهمال کاری
رایگان

فصل اول – اهمال کاری

دانلود
دوره رایگان غلبه بر اهمال کاری
رایگان

دوره رایگان غلبه بر اهمال کاری

 

0