×
توضیحات بیشتر و خرید
۴۹,۰۰۰ تومان

شرح شغل مدیر کارخانه

شرح شغل مدیر کارخانه این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۷,۰۰۰ تومان

شرح شغل سرپرست آموزش و توسعه منابع انسانی

شرح شغل سرپرست آموزش و توسعه منابع انسانی این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۵,۰۰۰ تومان

شرح شغل کارشناس توسعه بازار

شرح شغل کارشناس توسعه بازار این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا […]

توضیحات بیشتر و خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۰۰ تومان

شرح شغل متصدی خدمات عمومی

شرح شغل متصدی خدمات عمومی این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا […]

توضیحات بیشتر و خرید
۲۵,۰۰۰ تومان

شرح شغل نگهبان

شرح شغل نگهبان این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه شغل» […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۵,۰۰۰ تومان

شرح شغل مدیر کنترل کیفیت

شرح شغل مدیر کنترل کیفیت این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۵,۰۰۰ تومان

شرح شغل مدیر تولید

شرح شغل مدیر تولید این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۳۷,۰۰۰ تومان

شرح شغل طراح گرافیک

شرح شغل طراح گرافیک این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

شرح شغل منشی

شرح شغل منشی این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه شغل» […]

توضیحات بیشتر و خرید
۲۷,۰۰۰ تومان

شرح شغل انباردار

شرح شغل انباردار این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه شغل» […]

0