×
توضیحات بیشتر و خرید
۳۱,۰۰۰ تومان

شرح شغل مسئول دفتر مدیرعامل

شرح شغل مسئول دفتر مدیرعامل تصویری که در ذهن بسیاری از ما با شنیدن واژه “مدیر” ایجاد می‌شود، تصویر فردی پرمشغله است […]

توضیحات بیشتر و خرید
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۸۰۰ تومان

شرح شغل کارشناس روابط عمومی

شرح شغل کارشناس روابط عمومی “روابط عمومی” اگر شما هم مانند بسیاری از افراد دیگر با شنیدن این واژه به یاد “تبلیغات […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۲,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

شرح شغل مدیر داخلی

شرح شغل مدیر داخلی شما در سازمان خود به کسی نیاز دارید که بتواند برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۹,۶۰۰ تومان

شرح شغل سرپرست حسابداری

شرح شغل سرپرست حسابداری این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

شرح شغل حسابدار

شرح شغل حسابدار این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه شغل» را […]

توضیحات بیشتر و خرید
۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان

شرح شغل کارشناس تحقیق و توسعه

شرح شغل کارشناس تحقیق و توسعه این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» […]

توضیحات بیشتر و خرید
۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان

شرح شغل کارشناس منابع انسانی

شرح شغل کارشناس منابع انسانی این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا […]

توضیحات بیشتر و خرید
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۹,۹۰۰ تومان

شرح شغل کارشناس خدمات پس از فروش

شرح شغل کارشناس خدمات پس از فروش در سال‌های دور، سازمان‌ها قدرت اصلی در بازار بودند و مشتری‌ها قدرت چندانی برای تأثیرگذاری […]

توضیحات بیشتر و خرید
۵۸,۹۰۰ تومان ۵۱,۰۰۰ تومان

شرح شغل کارشناس فروش

شرح شغل کارشناس فروش این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۵۶,۰۰۰ تومان

شرح شغل کارمند فروش

شرح شغل کارمند فروش این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

0