24 خرداد 1395

عزت نفس شما چقدر است؟

عزت نفس اگر بخواهیم یک تعریف کلی ارائه دهیم، می‌توان گفت که عزت نفس، نظر فرد درباره خودش می‌باشد. این نظر شخصی […]