اصل قورباغه‌ای به نظر شما پیام این داستان چیست؟ وقتی تغییر تدریجی اتفاق می‌افتد، قورباغه متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی در حال…