4 شهریور 1395

۶ گام کوچک برای تقویت «ماهیچه تغییر»!

۶ گام کوچک برای تقویت «ماهیچه تغییر»! (مدیریت تغییر) علاقه به تغییر، دردی مشترک میان همه انسان‌ها و از تمامی طبقات است! […]