هرکاری از دستت برمی‌آید انجام بده و بعد رهایش کن! آیا تا به حال بوکسوری را که از ادامه مسابقه انصراف می‌دهد…