تردمیل خوشبختی فرض کن روزی تلفن زنگ می‌زند. صدایی پر هیجان به تو می‌گوید برنده جایزه‌ی بزرگ ۱۰ میلیارد تومانی در یک…