حشره‌ای موذی به نام عصبانیت تندخویی یا عصبانیت دو واژه‌ای که تقریباً یک معنی را می‌دهند و این روزها، به یار که…