11 مرداد 1398

شرح شغل انباردار در بسیاری از سازمان‌ها، بین زمان تولید یا خرید اقلام و محصولات تا زمان فروش و مصرف آن‌ها فاصله […]