شرح شغل دپارتمان فروش این بسته شامل ۶ شرح شغل مدیر فروش، کارشناس فروش، کارشناس فروش تلفنی، کارمند فروش، کارشناس فروش دیجیتال بعلاوه شرح…