شرح شغل مدیر بازرگانی  امروزه اهمیت واحد بازرگانی به عنوان قلب تپنده سازمان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. مدیر واحد بازرگانی با برنامه‌ریزی…