شرح شغل کارشناس سخت افزار یک کارشناس سخت‌ افزار تلاش می‌کند تا با تجزیه و تحلیل شبکه و سخت‌افزارهای موجود در سازمان،…