شرح شغل حسابدار فروش اگر شما نیز در شرکتی کار می‌کنید که سطح فعالیت آن از نظر فروش کالا و خدمات زیاد…