شرح شغل حسابدار برخلاف تصور متداول، حسابداری چیزی بیش از پرداخت‌های متداول مالی مانند محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد است. انجام محاسبات…