باورهای زندگی ساز

باورهای زندگی ساز

در زندگی همه ما نیرویی فوق العاده قرار دارد که تصمیمات ما را کنترل می کند. این نیرو، احساس و تفکر ما را تحت تاثیر قرار می دهد و تعیین میکند که چه کاری را انجام خواهیم داد یا نخواهیم داد. این نیرو چیزی جز “باورهای ما” نیست. زمانی که چیزی را باور میکنیم، فرمانی قدرتمند به مغز خود می فرستیم تا ما را هدایت کند. باور چیزی نیست جز یک احساس اطمینان درباره مفهوم چیزی. زمانی که می گویید که باور دارید انسان باهوشی هستید، در حقیقت به این معناست که: “من با اطمینان احساس می کنم که باهوش هستم”. حال که با مفهوم باور آشنا شدید، به یاد بیاورید که آیا تاکنون در زندگی تجربه این موضوع را نداشته اید که باور قوی به امری، شما را به سمت آن موضوع و موفقیت رسانده است؟ به طور قطع پاسخ مثبت است. بنابراین همین حالا باورهای انرژی بخش را در خود ایجاد کنید!

☆من باور می کنم که: …

پیش از هر چیز لازم است این سوال را از خود بپرسیم که اگر باورهای انرژی دهنده و زندگی ساز، تا این اندازه در موفقیت ما نقش دارند، چرا بسیاری از مردم از آنها اجتناب می کنند و از باور و ایمان قلبی به بدست آوردن چیزی می هراسند؟

در اینجا نکته ای را به شما خواهم گفت که بی شک باور شما را به داشتن “باور زندگی ساز” تغییر خواهد داد!

پاسخ این است که اغلب ما زمانی به چیزی ایمان داشتیم ولی نتیجه ای کسب نکردیم!

☆اما چطور مطمئن هستیم که نتیجه ای نداد؟

باورهای زندگی ساز

سوال قبل را دوباره تکرار می کنیم. چطور مطمئن هستیم که باورهای ما با شکست مواجه شده اند؟ شاید باید تعداد دفعات بیشتری آن را در نظر می گرفتیم. بیایید با یک داستان کوتاه این موضوع را شفاف کنیم.

باورهایمان را تغییر دهیم
در روزگاران قدیم، کشاورزی تنها یک اسب برای کشیدن گاو آهنش داشت و آن اسب نیز از بین می رود. همسایگانش می گویند: «این یک فاجعه است». کشاورز می گوید: شاید. روز بعد او با دو اسب می آید. همسایگانش می گویند: «این خیلی جالب است». کشاورز می گوید: شاید. روزی پسر کشاورز موقع اسب سواری از اسب می افتد و پایش می شکند. همسایگانش می گویند: «این خیلی وحشتناک است». او می گوید: شاید. روز بعد ارتش برای بردن همه مردان به جنگ می آید اما پسر مجروح را نمی برند. همسایگانش می گویند: «شما خیلی خوش شانسید!» و باز هم پیرمرد کشاورز می گوید: شاید. و داستان تا جایی که زندگی هست ادامه دارد … .

اگر به چیزی ایمان دارید و هنوز به نتیجه ای نرسیده اید، شاید شما خیلی زود به قضاوت نشسته اید. وقتی که فکر می کنید غرق در مشکلید، شاید در واقع نیستید.

☆فراموش نکنیم که:

“اگر خواسته ما از خداوند به سرعت اجابت نمی شود، به معنی رد و یا عدم اجابت آن از سوی خداوند نیست. به یاد داشته باشیم که هیچ شکستی وجود ندارد. اگر کاری را انجام می دهیم که به نتیجه دلخواه نمی رسد، مهم نیست؛ چون حداقل چیزهایی را یاد گرفته ایم که در آینده به درد ما می خورد. اگر همیشه برای بهتر کردن امور تلاش کنیم و از اشتباهات خود درس بگیریم، بی شک موفق خواهیم شد”.

باورهای زندگی ساز

مطالعه بیشتر