درس نوزدهم: تکنیک شکوفه نیلوفر

تکنیک شکوفه نیلوفر


به این شکل با دقت نگاه کنید.

سپس شکل زیر را تماشا کنید.

شکل اول صورت یک مرد را نشان می‌دهد و شکل دوم یک زن را به تصویر کشیده است. شاید در نگاه اول این دو تصویر کاملاً بی‌ربط با هم باشند، اما تصویر سوم را مشاهده کنید تا این ارتباط را به خوبی درک کنید.

[restrict paid=true]

با دیدن این تصویر یک الگوی جدید از تصاویری که به هم بی‌ربط بودند در ذهن شما قرار گرفت. به همین ترتیب در روش شکوفه نیلوفر شما از یک موضوع اصلی که در حال تلاش برای حل آن هستید، شروع می‌کنید و با ربط دادن موضوعات فرعی که در ظاهر به هم ارتباطی ندارند یک الگوی جدید را تشکیل می‌دهید.

این تکنیک با یک موضوع یا مشکل شروع می‌شود. آن را مطابق با شکل زیر در مربع وسط می‌نویسید و سپس روی آن فکر می‌کنید. هرچه به ذهنتان رسید، کنار موضوع اصلی نوشته و آن را در حکم موضوع جدیدی در نظر می‌گیرید و این روش تکرار می‌شود. از آنجایی که در این تکنیک نوشتن هر موضوع کنار موضوع دیگر شبیه به باز شدن شکوفه‌های نیلوفر می‌باشد، نام این تکنیک را شکوفه‌های نیلوفر گذاشته‌اند. در این روش هر یک از موضوعات که باز می‌شود ایده‌ها جدید و موضوعات نوینی را به ارمغان می‌آورد.

این عمل به قدری تکرار می‌شود که یا به ایده جدیدی برسیم یا خسته شویم. چنانچه بخواهید ابعاد دیگر مشکل را به عنوان موضوع اصلی انتخاب نموده و فرایند فوق را از نو شروع کنید. این تکنیک هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی انجام می‌شود.


به عنوان مثال فرض کنید شرکتی قصد دارد ایده‌هایی برای «ایجاد بستر سازمانی مناسب برای خلاقیت» به دست آورد. همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده، ابتدا موضوع خود را «بستر مناسب خلاقیت» در مربع وسط جدول نوشته می‌شود. سپس راجع به موضوع فکر کرده و موضوعات زیر را در دایره‌های کناری مرکزی ثبت کنید. همچنین یک کپی از آن‌ها در دایره وسط مربع‌های مقابل هر یک قرار دهید.

 • ایجاد کمیته ایده‌های خلاق
 • استفاده از تکنیک‌های خلاقیت
 • برگزاری جلسات تفکر خلاق
 • پرهیز از تظاهر به کار
 • ایجاد روحیه مثبت‌گرایی
 • ایجاد محیط مناسب
 • رقابت ایده
 • کار مفرح

سپس هر یک از آن‌ها را در حکم موضوع اصلی فرض کرده و موضوعات مرتبط با آن‌ها را مثل بار اولشان کنارشان بنویسید، مثلاً در مورد برگزاری جلسات تفکر خلاق ممکن است به نظر برسد اتاق مخصوصی برای خلاقیت، در نظر گرفته شود که در آن کتاب‌های خلاقیت، فیلم‌های ویدئویی آموزشی در رابطه با خلاقیت، وسایل و ابزارهای لازم برای بازی‌های خلاق نگهداری شود و دیوارهای آن با تصویر کاریکاتور گونه سازمان پوشیده شود تا هر کس وارد آن اتاق می‌شود روحیه رسمی و قراردادی خود را که مانع خلاقیت است فراموش کند. این شرکت می‌تواند با ادامه این روند به ایده‌های جالبی در خصوص موضوعات فرعی دیگر دست پیدا کند.


 یکی از مسائلی که با آن مواجه هستید را بیان کرده و سپس با استفاده از این تکنیک به ایده های مختلف برسید.


   

  [/restrict]