کتابچه بزرگی می گفت: باور کن

این کتابچه شامل ۲۸ پند از زبان بزرگی می باشد که به صورت عکس نوشته، توسط سایت متاخلاق گردآوری شده است.

 سعی شده در قالب طنز چند نکته اخلاقی به زبانی ساده بیان شود و اینکه زندگی سادست، باور کن

همیشه سعی کنید در زندگی میانه رو باشید. باور کن

باور ۶


هیچ وقت مسائل را کوچک نشمارید، باور کن

باور کن


[widget id=”widget_sp_image-14″]