×
توضیحات بیشتر و خرید
۴۹,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان

شرح شغل مدیر کارخانه

شرح شغل مدیر کارخانه این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۷,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان

شرح شغل سرپرست آموزش و توسعه منابع انسانی

شرح شغل سرپرست آموزش و توسعه منابع انسانی این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۹,۵۰۰ تومان

شرح شغل کارشناس توسعه بازار

شرح شغل کارشناس توسعه بازار این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا […]

توضیحات بیشتر و خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۰۰ تومان

شرح شغل نگهبان

شرح شغل نگهبان این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه شغل» […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۹,۶۰۰ تومان

شرح شغل مدیر کنترل کیفیت

شرح شغل مدیر کنترل کیفیت این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۹,۶۰۰ تومان

شرح شغل مدیر تولید

شرح شغل مدیر تولید این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۳۷,۰۰۰ تومان ۳۱,۰۰۰ تومان

شرح شغل طراح گرافیک

شرح شغل طراح گرافیک این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

شرح شغل انباردار

شرح شغل انباردار این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه شغل» […]

توضیحات بیشتر و خرید
۴۲,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

شرح شغل کارشناس خرید

شرح شغل کارشناس خرید این شرح شغل شامل موارد زیر می باشد. به احتمال زیاد شما هم عناوین «شرح شغل» یا «شناسنامه […]

توضیحات بیشتر و خرید
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۳,۹۰۰ تومان

شرح شغل کارشناس تولید محتوا

شرح شغل کارشناس تولید محتوا بیل گیتس می‌گوید: “محتوا پادشاه است!” همین جمله اهمیت بسیار بالای تولید محتوا را نشان می‌دهد. شغلی […]

0