16 تیر 1398

تفاوت اهمال کاری و تنبلی

تفاوت اهمال کاری و تنبلی منابع فارسی را اگر بررسی کنید می‌بینید که از واژه اهمال‌کاری و تنبلی به جای هم زیاد […]