شرح شغل متصدی خدمات عمومی انجام امور مربوط به نظافت و بهداشت مکان‌ها (مانند نظافت راهروها، اتاق‌ها و محوطه ساختمان)، پذیرایی از…