7 آذر 1395

افسانه «کاری را بکن که به آن علاقه داری»

افسانه کاری را بکن که به آن علاقه داری مردم از اینکه می‌گویند «کاری را بکن که علاقه داری» برداشت‌های مختلفی می‌کنند […]