اهمال کاری چیست؟

اهمال کاری چیست؟

در این مقاله در مورد تعاریف علمی مختلفی که از اهمال کاری وجود دارد، صحبت می‌کنیم. اگر علاقه چندانی به تعاریف علمی ندارید، می‌توانید مقاله بعدی را مطالعه کنید.

شاید برای‌تان جالب باشد که بگویم انسان‌ها برای قرن‌هاست که اهمال کاری می‌کنند! فیلسوفان باستان مانند سقراط و ارسطو این حالت رفتاری را با نام Akrasia توصیف کردند.

Akrasia در واقع حالتی است که ما کاری را انجام می‌دهیم هرچند که می‌دانیم که باید کار دیگری را انجام می‌دادیم. به عبارت بهتر می‌توان گفت Akrasia «اهمال کاری» یا «فقدان خود کنترلی» است.

از نظر ریشه‌یابی، واژه لاتین Procrastination به معنای «تعلل‌ورزی» یا «اهمال‌کاری»، از دو قسمت Pro به معنی «جلو»، «پیش» و «در حمایت از» و Crastinus به معنی «فردا» و به گونه تحت الفظی به معنی «تا فردا» مشتق شـده است.

اهمال کاری در تحقیق گلستانی‌بخت و شکری، به صورت زیر تعریف شده است:

«اهمال کاری عملی است که در نظر اول، هدفش خوشایند کردن زندگی اسـت؛ ولـی، در اغلـب موارد جز استرس، به هم ریختگی و شکست‌های پیاپی پیامد دیگری ندارد. لازم به ذکر است که به تعویق انداختن، همیشه مسئله ساز نیست؛ اما، در اغلب موارد می‌تواند از طریق ممانعـت از پیشـرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشـته باشـد.»[۱]

در تعریفی دیگر، اهمال‌کاری «شکاف بین نیت انجام کار و رفتار» است و از آن به «به تأخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف ضروری با انجام فعالیت‌های غیرضروری دیگر» تعبیر می‌شود. اهمال کاری «اجتناب از شروع و ادامه کار» است.


دو عنصر اساسی متمایز در تعریف اهمال‌کاری عبارتند از:

اول اینکه اهمال کاری، سندرمی است که منجر به آسیب‌های فراوان جسمی و روحی برای فرد می‌شود.

دوم آنکه، فرد به صورت غیر عقلایی از انجام کار یا وظیفه‌ای مشخص، اجتناب می‌کند.

در مجموع، اهمال کاری به آینده محول کردن کاری است که به هر دلیل منطقی یا غیر منطقی از زیر بار انجام آن شانه خالی می‌کنیم. به همین دلیل اغلب اهمال‌کاری با رنج و ناراحتی روان شناختی همراه است. مطالعات اخیر نیز نشان داده‌اند که اهمال کاری، اثرات منفی بر سلامت جسمی و عادات غذایی افراد دارد.[۲]


در مقاله‌ای دیگر هدف از اهمال کاری، همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، ایجاد یک زندگی رضایت‌بخش است؛ اما تقریباً همیشه باعث افزایش استرس، به هم ریختگی و شکست می‌شود. اهمال‌کاری، حاصل فقدان یا کمبود انگیزش است. بسیار سخت است که در فردی که رفتار اهمال کاری از خود نشان می‌دهد و تا آخرین دقیقه بر این رفتار خود اصرار می‌ورزد، انگیزه ایجاد کنیم. به هر صورت، به سادگی می‌توان دریافت که انگیزش تأثیر معناداری بر اهمال کاری دارد.

از دیدگاه سازمانی، اهمال‌کاری دشمن سازمان و مانع رشد بهره‌وری و خلاقیت است. اهمال کاری سازمانی به تأخیر انداختن هدفمند شروع یا تکمیل تکالیف مختلف شغلی است.[۳]

آکیلدیز و همکارش، اهمال کاری را به عنوان «تمایل در به تأخیر انداختن آنچه برای رسیدن به یک هدف ضروری است»، توصیف می‌کنند.[۴]

آقای سوتان اعتقاد دارد که اهمال کاری به انجام یک کار بی‌ثمر منجر می‌شود. اهمال‌کاری، سارق زمان است، باعث می‌شود فرد احساس گناه کند و نگاه دیگران نیز نسبت به او تغییر کند. اهمال کاری یعنی به تعویق انداختن انجام کاری و ارجاع عمل به آینده.[۵]

زایریان، اهمال‌کاری را به معنی مشکل داشتن در زمینه شروع یا تمام کردن کارها یا به عبارت دیگر کار امروز را به فردا انداختن می‌داند. فردی که اهمال کاری می‎کند، دائماً شروع کار را به آینده محول می‌کند ولی آینده‌ای که معلوم نیست کی می‌آید. اهمال‌کاری، غاصب زمان است و باعث می‌شود فرد عمدتاً انجام کارها را به تأخیر بیندازد و زمان را از دست بدهد. [۶]

مون معتقد است اهمال‌کاری اگرچه بخشی از رفتار تمامی انسان‌ها است ولی یک صفت نامطلوب و منفی تلقی می‌شود. این رفتار زمانی که شدت می‌یابد و به‌صورت عادت در می‌آید می‌تواند مسئله‌ساز باشد. اهمال کاری، جلوه‌های گوناگونی دارد اما متداول‌ترین نوع آن اهمال‌کاری تحصیلی است.[۷]


به عقیده من یکی از کامل‌ترین تعاریف ارائه شده در زمینه اهمال کاری، که اساس مبحث اهمال‌کاری در متاخلاق نیز قرار گرفته است، مربوط به آقای پیرز استیل است:

اهمال کاری، تأخیر داوطلبانه انجام کاری است که عقب افتادن آن، باعث بدتر شدنش می‌شود.

Procrastination is to voluntarily delay an intended course of action despite expecting to be worse off for the delay.


آقای استیل همچنین ادامه می‌دهند که اهمال کاری در واقع انجام کارهای لذت بخش نسبت به انجام کارهای با لذت کم‌تر است و نتیجه نهایی این است که وظایف مهم عقب می‌افتندحالا که با تعریف اهمال کاری آشنا شدیم، در مقاله بعدی به این موضوع می پردازیم که اهمال کاری چه بلایی سر ما می آورد.

این مقاله دومین مقاله از سری مقالات اهمال کاری است. برای مطالعه مقاله سوم از طریق لینک زیر اقدام کنید.[۱]. Golestani Bakht, T., & Shokri, M. (2013). The relationship between academic procrastination and metacognitive beliefs. Social Cognition, 2(3), 89-100. (in Persian).

[۲] Schouwenberg HC.Procrastination in academic setting, General introduction. In counseling the procrastinator in academic setting, Schouwenberg H. C. Lay T. A. Pychyl, &. Ferrari J. R, eds. Washington, DC: APA. 2004.
Van Eerde W. Procrastination, Self-regulation in initiating aversive goals. Applied Psychology, An International Review. 2000;49(3):372–۳۸۹٫
Wohl MJ, Pychyl TA, Bennett SH. I forgive myself, now I can study, How self-forgiveness for procrastinating can reduce future procrastination. Personality and Individual Differences.2010;48: 803– ۸۰۸٫
Chu AHC, Choi JN. Rethinking procrastination, Positive effects of “active” procrastination behavior on attitudes and performance. Journal of Social Psychology. 2005;14:245– ۲۶۴٫
   Sirois FM, Melia-Gordon ML, Pychyl TA. ‘‘I’ll look after my health, later’’, An investigation of procrastination and health, Personality and Individual Differences. 2003;35(5):1167–۱۱۸۴٫

[۳] Clayton ET. Psychological self-help (chap. 4). 2003

Díaz-Morales, J. F., Cohen, J. R., & Ferrari, J. R. (2008). An integrated view of personality styles related to avoidant procrastination. Personality and Individual Differences, 45(6), 554-558.

Tuckman, B. W., & Sexton, T. L. (1990). The relation between self-beliefs and self-regulated performance. Journal of Social Behavior and Personality, 5(5), 365..
Tuckman, B. W. (1998). Using tests as an incentive to motivate procrastinators to study. The Journal of Experimental Education, 66(2), 141-147.
Fayazi M, Kaveh, M. (2009). Procrastination Tomorrow syndrome. Magazine of tomorrow plannin of Magazine, 205. [Persian].
Spada, M. M., Hiou, K., & Nikcevic, A. V. (2006). Metacognitions, emotions, and procrastination. Journal of Cognitive Psychotherapy, 20(3), 319.

[۴] Pala, A., Akyıldız, M., & Bağcı, C. (2011). Academic procrastination behaviour of pre-service teachers’ of Celal Bayar University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1418-1425.

[۵] Sutton, J. (2009). Avoid procrastination. Urges a ction now, not later. Watson, D. C. (2001). Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis. Personality and Individual Differences, 30, 149–۱۵۸

[۶] Zayryan S. Study to reduce procrastination, time management training teaching staff. Career Advice Master’s thesis, Faculty of Education and Psychology, Allameh Tabatabai University. 2008

[۷] Moon SM, Illingworth AJ. Exploring the dynamic nature of procrastination: A latent growth curve analysis of academic procrastination. Personal Ind Dif 2005;38(2):297- 309.

مطالعه بیشتر