تفاوت اهمال کاری و تنبلی

تفاوت اهمال کاری و تنبلی

منابع فارسی را اگر بررسی کنید می‌بینید که از واژه اهمال‌کاری و تنبلی به جای هم زیاد استفاده شده  است و شاید این‌طور تصور شود که اهمال‌کاری همان تنبلی است اما این دو با هم تفاوت دارند.

اهمال کاری یک فرایند فعال دارد به این معنی که شما انتخاب می‌کنید، به جای کاری که باید انجام دهید سراغ کار دیگری می‌روید.

اما در مقابل تنبلی، بی‌تفاوتی، عدم فعالیت و عدم تمایل به انجام کار را نشان می‌دهد.


این مقاله، قسمت سوم از مقالات اهمال کاری بود، برای مطالعه سایر مقالات بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کنید.

 

مطالعه بیشتر