زندگی را زیبا زندگی کنیم


زندگی را شاد و زیبا زندگی کنیم


_ با رعایت نکاتی کوچک و ظریف می توان زندگی را نه تنها برای خود، بلکه برای دیگران نیز زیبا کرد.

این نکته را به خاطر داشته باشید که:

موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی کلید موفقیت است.


 

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شادی از کجا می‌آید؟ از داشتن کسی که ما را عاشقانه دوست دارد؟ پول و ثروت؟ داشتن همسر و فرزندان زیبا؟ موقعیت اجتماعی خوب؟ کار خوب؟ خوردن یک غذای عالی؟ پیشرفت شغلی و تحصیلی؟ یا ... ؟ در واقع باید گفت نه! این موارد منابع خارجی شادی هستند که همیشه هم نمی‌توانند اعتبار خود را حفظ کنند. ممکن است شما ...