شرح شغل مدیر اداری

شرح شغل مدیر اداری

مدیر اداری در بسیاری از سازمان‌ها، با توجه به ساختار سازمانی، شرح‌ وظایف متفاوتی دارد. شرح وظایف و مسئولیت‌های مدیر اداری منتشر شده در سایت متاخلاق شامل دو بخش اصلی امور اداری و پشتیبانی و امور کارکنان است و جهت استفاده از این شناسنامه شغل، سازمان‌ها را به ۲ دسته اصلی تقسیم‌ می‌کنیم:
دسته اول: سازمان‌‌هایی که واحد منابع انسانی ندارند؛ واحد اداری و منابع انسانی در هم ادغام شده‌اند (تحت عنوان واحد اداری-منابع انسانی) و‌ همچنین در سازمان‌هایی که واحد منابع انسانی وجود داشته اما امور اداری مربوط به کارکنان در واحد دیگری انجام می‌شود. در این نوع سازمان‌ها:
الف) چنانچه فردی تحت عنوان مدیر داخلی (یا پشتیبانی) متصدی انجام امور پشتیبانی سازمان باشد، مدیر اداری تنها وظیفه انجام امور مربوط به کارکنان همچون تهیه و تنظیم قراردادهای کارکنان،‌ صدور احکام پرسنلی، کنترل و تأیید محاسبات و گزارش‌های وضعیت کارکرد پرسنل، بررسی تخلفات اداری و … را بر عهده دارد.
ب) چنانچه پست شغلی مدیر داخلی (یا پشتیبانی) وجود نداشته باشد، مدیر اداری عهده‌دار کلیه فعالیت‌های مربوط به کارکنان همچون تهیه و تنظیم قراردادهای کارکنان،‌ صدور احکام پرسنلی، کنترل و تأیید محاسبات و گزارش‌های وضعیت کارکرد پرسنل، بررسی تخلفات اداری و … و همچنین امور پشتیبانی سازمان مانند استقرار دبیرخانه، برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات، نظارت بر فرآیند ارائه خدمات مسافرتی، نظارت بر انجام امور مربوط به نظافت و پذیرایی و … خواهد بود.
دسته دوم: سازمان‌هایی که دارای واحد منابع انسانی بوده و کلیه امور کارگزینی و تخصصی منابع انسانی در آن‌ واحد انجام می‌شود. در این صورت مدیر اداری که با عنوان سرپرست کارگزینی نیز شناخته می‌شود، وظیفه انجام‌ امور مربوط به کارکنان مانند تهیه و تنظیم قراردادهای کارکنان،‌ صدور احکام پرسنلی، کنترل و تأیید محاسبات و گزارش‌های وضعیت کارکرد پرسنل، بررسی تخلفات اداری و … را عهده‌دار است. در این صورت مدیر داخلی (یا پشتیبانی) عهده‌دار امور پشتیبانی از سازمان خواهد بود.
راهنمای خرید: شرح شغل مدیر اداری ارائه شده توسط تیم متاخلاق، شرح شغلی جامع و ترکیبی از وظایف و مسئولیت‌های سرپرست کارگزینی و مدیر داخلی می‌باشد. بنابراین با تهیه این شرح شغل می‌توانید بنابر نیاز خود، از یک یا هر دو قسمت وظایف و مسئولیت‌های مدیر اداری (در قالب یک پست شغلی یا دو پست شغلی) استفاده نمایید. در این صورت نیازی به تهیه شرح شغل مدیر داخلی به صورت جداگانه نخواهد بود.


شناسنامه شغل حاضر، بی‌تردید کامل‌ترین و به‌روزترین شناسنامه شغل موجود است. این شناسنامه با فرمت جدید، ‌به عنوان یکی از جدیدترین محصول تیم متاخلاق،‌ تغییرات عمده‌ای نسبت به شناسنامه‌های شغل موجود در سایت دارد که به کاربران کمک می‌کند به شناخت کاملی از این شغل داشته باشند.

علاوه بر این، دستورالعمل استفاده از فرمت جدید شناسنامه شغل، به منظور استفاده بهتر و بومی‌سازی شناسنامه مطابق با شرایط هر سازمان‌ و همچنین فرم ارزیابی مصاحبه تهیه و در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرح شغل مدیر اداری بر روی لینک زیر کلیک کنید.مطالعه بیشتر