عزت نفس شما چقدر است؟

عزت نفسعزت نفس

عزت نفس همان تصوری است که شما از خودتان دارید احساساتی که درباره موفقیت های کوچک و بزرگ زندگیتان دارید نیز از همین جا ناشی می شود. عزت نفس داشتن به این معنا نیست که بی مورد به خودتان بنازید و دچار غرور و خودخواهی شوید، یا این که تصور کنید آدم بی عیب و نقص و سراپا خوبی هستید. عزت نفس یعنی همانطور که هستید خودتان را دوست داشته باشید و بدانید که با وجود تمام نقص ها و کمبودها باز هم انسان ارزشمندی هستید و شایستگی این را که دیگران دوستتان داشته باشند و شما را بپذیرند دارید.

اگر بخواهیم یک تعریف کلی ارائه دهیم، می‌توان گفت که عزت نفس، نظر فرد درباره خودش می‌باشد.

این نظر شخصی از طریق ارزیابی شخصی از رفتارها، هوش، موقعیت اجتماعی خود و همچنین از طریق ارزیابی دیگران از آن‌ها، رشد می‌کند. بنابراین، عقیده فرد در مورد خوبی یا بدی رفتارها، زشتی یا زیبایی قیافه، کمی یا زیادی هوش و موفقیت‌ها یا شکست‌های اجتماعی با عقیده‌ای که دیگران در این موارد بیان می‌کنند، ترکیب شده و عزت نفس فرد را شکل می‌دهد.


آزمون عزت نفس

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (CSEI) شامل ۵۸ سوال است که احساسات، عقاید یا واکنش‌های فرد را توصیف می‌کند و آزمودنی باید به سوالات با علامت گذاری در دو خانه “بله” یا “خیر”، پاسخ  دهد.

هریک از جملات زیر را بادقت بخوانید. به جمله‌ای که شما را به همان صورتی که خودتان احساس می‌کنید، تبیین می‌کند، پاسخ “بله” و در غیراین صورت پاسخ “خیر” بدهید. در این پرسشنامه، پاسخ خوب یا بد و صحیح یا غلط وجود ندارد، بلکه نوع پاسخ مطرح است. جملات را سریع بخوانید و بلافاصله پاسخ دهید.

نکته: لازم به ذکر است که این پرسشنامه دارای مقیاس اشتباه سنج نیز می‌باشد. از این رو، در زمان پاسخگویی دقت نمایید.


[WpProQuiz 1]

مطالعه بیشتر