با اعتماد به نفس ها اینگونه اند!

با اعتماد به نفس ها اینگونه اند! 

آیا شما هم تاکنون به رفتار افرادی که اعتماد به نفس زیادی دارند، دقت کرده اید؟ به قول آنتونی رابینز، تغییر حرکات بدن برای تغییر نگرش ما، اگرچه به ظاهر کمی احمقانه می رسد ولی باید بدانیم که با حرکت دادن بدنمان در شکل های جدید، در واقع پیام هایی را به طرف مغز خود می فرستیم که در نهایت موجب تغییر احساسات و نگرش ما می شوند. ممکن است در ابتدا این کار نوعی نقش بازی کردن به نظر برسد، اما پس از مدتی به جزئی از ما تبدیل می شود. پس گاهی لازم است به رفتار افراد مطمئن از خود  توجه کنیم و حرکات آن ها را کپی کنیم!

در ادامه به برخی از حرکات و رفتارهای اینگونه افراد اشاره می کنیم.

 

با اعتماد به نفس ها

♡از حرکات دست خود در هنگام صحبت کردن و بیان احساسات، زیاد استفاده می کنند.

♡در هنگام راه رفتن قدم هایشان محکم و استوار است و تند راه می روند. این موضوع نشان دهنده عجله داشتن آن ها نیست، بلکه نشان دهنده داشتن اعتماد به درستی مسیر حرکت است.

♡در هنگام ایستادن روبروی طرف مقابل، سینه خود را ستبر کرده و پاهایشان را به اندازه عرض شانه باز می کنند. این کار آن ها نشان دهنده فخر فروشی نیست، بلکه دوست دارند دیده شوند.

با اعتماد به نفس ها

♡ از خنده های بلند در جمع برای دیده شدن لذت می برند.

♡ خود را با دیگران مقایسه نمی کنند، چرا که می دانند در هنگام برخورد با دیگران، ما فقط می توانیم قسمت کوچکی از شخصیت طرف مقابلمان را ببینیم.

♡ در هنگام نشستن روی صندلی، به آن تکیه داده و دستان خود را روی میز قرار می دهند. همچنین محکم و صاف می نشینند و دسته های صندلی را همچون پادشاهان در دست می گیرند.

♡ غذای خوب و ورزش کافی دارند، چرا که داشتن بدن ورزیده و سالم یکی از راه های افزایش اعتماد به نفس است.

♡ با دیگران ارتباط چشمی برقرار می کنند. با این کار می توان خود را یک فرد شایسته و با اعتماد به نفس نشان داد.

♡ از عطرهای خوشبو استفاده می کنند و خوش تیپ هستند.


با اعتماد به نفس ها اینگونه اند


☆ باید بدانیم که
افرادی که خود را دوست دارند بسیار شادتر از دیگر افرادند.  خوب است که از دیگران تعریف کنیم، چرا که بنابر قانون عمل و عکس العمل، دیگران نیز از ما تعریف می کنند و از نقاط قوت ما می گویند.  ترسیدن یکی از دلایل اصلی نداشتن اعتماد به نفس است. وقتی از چیزی می ترسیم، حس می کنیم که در آن زمینه ناتوان هستیم و این امر موجب کاهش اعتماد به نفس ما می شود. یاد بگیریم که از شکست ها نترسیم.

اگر شما هم چند مورد از ویژگی های زیر را دارید، دارای ضعف اعتماد به نفس هستید و باید آن را تقویت کنید.

 

افراد دارای ضعف اعتماد به نفس

♢ به دیگران حسادت می کنند.

♢ نسبت به دیگران مشکوکند.

♢ اکثر اوقات نگرانند.

♢ به خود اعتماد ندارند.

♢ احساس عدم لیاقت و شایستگی می کنند.

♢ تصور می کنند که همیشه حق با آن هاست.

♢ احساس می کنند مجبورند همه توقعات دیگران را برآورده کنند.

☆ کمبود اعتماد به نفس پیامدهایی همچون سرخوردگی، عدم توانایی در ابراز علاقه، خود کم بینی و پریشانی را به دنبال دارد.

☆ به منظور تقویت اعتماد به نفس، روش های زیر توصیه می شود

– همیشه در ردیف جلو بنشینید.

– به چشمان دیگران نگاه کنید.

– سرعت راه رفتن خود را بیشتر کنید. محکم و استوار گام بردارید و سینه خود را جلو بدهید.

– بلند، محکم و جدی حرف بزنید.

– هنگام دست دادن، دست طرف مقابل را بفشارید.

– در جمع نظر بدهید.

– خندان باشید.

– خوب لباس بپوشید.

– خود را با دیگران مقایسه نکنید.

– مثبت گرا و خوش صحبت باشید.

با اعتماد به نفس ها

☆ نکته آخر: فراموش نکنیم که می توانیم با تغییر حرکات بدن و رفتارهای خود، شخصیتمان را آنگونه که دوست داریم، بسازیم … .

مطالعه بیشتر